Αυτό είναι το ελληνικό νησί με το μεγαλύτερο ποσοστό ανακύκλωσης, παγκοσμίως

Ο τόπος μας

Η Τήλος αναδεικνύεται το νησί με το μεγαλύτερο ποσοστό ανακύκλωσης, παγκοσμίως… Για μια ακόμα φορά, το πανέμορφο νησί της Τήλου πρωτοπορεί και δείχνει το δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης. Μπορεί επίσης να αποτελέσει ένα φωτεινό παράδειγμα στην ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων για το σύνολο των μικρών νησιών της χώρας μας, τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες, λόγω της απόστασης με την ηπειρωτική χώρα και την επιβάρυνση που δέχονται από τις τουριστικές ροές το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το πιλοτικό πρόγραμμα, η Τήλος πρόκειται να μετατραπεί στο πρώτο «πράσινο» νησί, παγκοσμίως, με μηδενικά οικιακά απορρίμματα, ενώ ήδη έχει καταφέρει να ανακυκλώνει σε ποσοστό 86%. Από τον Δεκέμβριο του 2021 μοιράστηκαν τσάντες και δοχεία σε όλους τους κατοίκους, οι οποίοι ξεκίνησαν να χωρίζουν τα απορρίμματά τους σε ανακυκλώσιμα, βιοαπόβλητα και μη ανακυκλώσιμα.

Τα απορρίμματα συλλέγονται τρεις με τέσσερεις φορές την εβδομάδα από το κάθε σπίτι, και καταλήγουν στη σύγχρονη μονάδα ολιστικής διαχείρισης αποβλήτων, όπου γίνεται η διαλογή και ανακυκλώνονται ή επαναχρησιμοποιούνται, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό καταλήγει σε επεξεργασία για ενεργειακή αξιοποίηση. Σημαντικό ρόλο παίζει η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, η οποία κατά πλειοψηφία αγκάλιασε το πρωτοποριακό εγχείρημα, το οποίο αναμένεται σύντομα να φθάσει σε ποσοστά ανακύκλωσης άνω του 90%.

Σύνολο επισκέψεων 2,108 , Σήμερα 1