Οι “πνεύμονες” των ελληνικών θαλασσών… Γιατί χωρίς αυτά τα φυτά θα εξαφανίζονταν παραλίες;

Περιβάλλον

Γνωρίζετε ότι αυτά τα φυτά τα οποία στο παρελθόν βρίσκονταν έξω από την επιφάνεια του νερού, αλλά λόγω της εξέλιξης τους, πλέον είναι θαλάσσια φυτά;

Ένα από τα πιο διαδεδομένα είδη θαλάσσιων φυτών και ενδημικό της Μεσογείου είναι η Ποσειδωνία. Πρόκειται για είδος με ιδιαίτερα εκτεταμένη εξάπλωση στη Μεσόγειο και στις ακτές της Ελλάδας. Τα λιβάδια Ποσειδωνίας θεωρούνται ένας από τους σημαντικότερους τύπους θαλάσσιων οικοτόπων της Μεσογείου Θάλασσας, παρέχοντας πλήθος οικοσυστημικών υπηρεσιών.

Χαρακτηρίζονται ως οι “πνεύμονες της Μεσογείου”, καθώς παράγουν μεγάλες ποσότητες οξυγόνου και αποθηκεύουν τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα.

Περισσότερα από 300 είδη φυτών και πάνω από 1.000 είδη θαλασσίων ζώων ζουν στα λιβάδια Ποσειδωνίας, μεταξύ αυτών πολλά από τα ψάρια αλιευτικής σημασίας. Πρόκειται για οικοτόπους με θεμελιώδη ρόλο στη διατήρηση της υγείας και παραγωγικότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Πρώτον, αποτελούν τόπους αναπαραγωγής, λειτουργούν σαν βρεφοκομεία για πολλά είδη. Η τοπική αλιεία πλήττεται όταν τα λιβάδια ποσειδωνίας εξαφανίζονται. Δεύτερον, αποτρέπουν τη διάβρωση των ακτών μέσω των ριζωμάτων και των φύλλων τους. Με την αποψίλωση των θαλάσσιων λιβαδιών πολλές παραλίες απειλούνται με συρρίκνωση ή και εξαφάνιση. Τρίτον, όπως και τα χερσαία φυτά, τα υποβρύχια δάση δεσμεύουν άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Σύνολο επισκέψεων 4,926 , Σήμερα 7