Τι σχέση μπορεί να έχει η μικρή ασπίδα του 500 π.Χ. με την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας;

Πολιτισμός

Όπως αναφέρει το Μουσείο της Ακρόπολης, καταρχάς συνδέεται με μία γυναικεία θεότητα, την Αθηνά, αφού στο κέντρο της έχει το γοργόνειο, το κομμένο κεφάλι της Μέδουσας Γοργούς που η θεά χρησιμοποιούσε ως έμβλημα στην ασπίδα της.

Όμως υπάρχει και κάτι πιο ενδιαφέρον: μία χαραγμένη επιγραφή που λέει «ΦΡΥΓΙΑ ⋮ ΑΝΕΘΕΚΕ ΜΕ ΤΑΘΕΝΑΙΑΙ ΗΕ ΑΡΤΟΠΟΛΙ[Σ]», δηλαδή «Η Φρυγία η αρτοπώλισσα με αφιέρωσε στην Αθηνά». Είναι λοιπόν αφιέρωμα μιας εργαζόμενης γυναίκας. Μάλιστα το όνομά της δείχνει ότι ήταν μέτοικος, μετανάστρια, από τη Φρυγία της Μικράς Ασίας.

Στην αρχαία Αθήνα, οι γυναίκες που ανήκαν στις φτωχότερες τάξεις αναγκάζονταν να εργαστούν έξω από το σπίτι. Ήταν μαίες, τροφοί, πλύντριες, υφάντρες, χορεύτριες, μουσικοί και πολλά άλλα. Συχνά πουλούσαν στην αγορά ή στις γειτονιές της πόλης τρόφιμα και άλλα προϊόντα, όπως η συγκεκριμένη αρτοπώλισσα.

Σύνολο επισκέψεων 1,859 , Σήμερα 1