Συχνός κάτοικος… Αττικής

Μία εικόνα... μία αλήθεια

Ο Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta) είναι συχνός κάτοικος των υγροτόπων της Αττικής, όπως το Μεγάλο Ρέμα της Ραφήνας. Τα πρώτα στοιχεία φωλιάσματος, καταγράφονται από το 1962, στην λίμνη Ισμαρίδα.  Ο λευκοτσικνιάς είναι είδος που ξεχωρίζει από τους άλλους ερωδιούς λόγω του συνδυασμού μέσου μεγέθους και χιονόλευκου χρώματος στο πτέρωμα. Επίσης, ξεχωρίζει από το μαυριδερό ράμφος και τα κίτρινα πόδια, ιδιαίτερα ορατά κατά την πτήση, που κάνουν αντίθεση με τους μαυρωπούς ταρσούς.

Φωτογραφία του Λευτέρη Σταύρακα, αναδημοσιεύεται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Σύνολο επισκέψεων 424 , Σήμερα 1