Φύγαμε… Ξεκίνησαν το μακρινό ταξίδι τους για να ξεχειμωνιάσουν

Μία εικόνα... μία αλήθεια

Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που τα Κιρκινέζια ξεκινούν τις μαζικές τους μετακινήσεις προς τον Νότο, οι οποίες θα τα οδηγήσουν στη ζώνη του Σαχέλ, δηλαδή στις χώρες ακριβώς μετά τη Σαχάρα, όπου και θα ξεχειμωνιάσουν.

Από τα δεδομένα τηλεμετρίας που έχει συγκεντρώσει η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ οι πληθυσμοί Κιρκινεζιών που αναχωρούν αυτή την εποχή ταξιδεύουν ως το Τσαντ, τον Νίγηρα και το Σουδάν για να περάσουν τον χειμώνα, εκμεταλλευόμενα την αφθονία εντόμων στις περιοχές αυτές.

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ τοποθέτησε δορυφορικούς πομπούς σε οκτώ Κιρκινέζια στο χωριό των Αγίων Θεοδώρων, νότια της Κομοτηνής, ώστε να αποκαλυφθούν λεπτομέρειες των ταξιδιών τους. Φωτογραφία Νίκος Τσιόπελας από Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Σύνολο επισκέψεων 5,930 , Σήμερα 2