Απίστευτο… Πόσες ημέρες χρειάστηκε να εργαστούμε για να πληρώσουμε φόρους και εισφορές…

Κοινωνία

Και όμως είναι αληθινό… Εκατόν ογδόντα μία ημέρες χρειάστηκε να εργαστούν φέτος οι φορολογούμενοι για να καταφέρουν να πληρώσουν φόρους και εισφορές στο κράτος, συνυπολογιζόμενου και του δημοσιονομικού ελλείμματος της φετινής χρονιάς.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε η έρευνα του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών «Μάρκος Δραγούμης», σύμφωνα με την οποία οι φορολογούμενοι φέτος εργάστηκαν 181 από τις 365 ημέρες για να καταβάλουν φόρους και εισφορές.

Είναι αξιοσημείωτο ότι βάσει των κυριότερων κατηγοριών των κρατικών εσόδων από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, το 2022 σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα χρειάστηκε να δουλέψουμε:

– 76 ημέρες για την πληρωμή έμμεσων φόρων,
– 62 ημέρες για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών,
– 42 ημέρες για την πληρωμή άμεσων φόρων και
– 1 ημέρα για την πληρωμή των φόρων κεφαλαίου.

 2,516 total views,  1 views today