Γιατί σήμερα οι Έυζωνες τηρούν αυτή τη στάση στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη;

Μία εικόνα... μία αλήθεια

Πόσες φορές έχετε δει αυτή τη στάση των Ευζώνων μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα;

Και όμως αυτή η στάση έχει τον συμβολισμό της… Ειδικά σήμερα…

Η στάση που σχηματίζουν κατά το προσκύνημα στον Άγνωστο Στρατιώτη οι Εύζωνες σχηματίζει το “ΟΧΙ”.

Το κεφάλι του πρώτου Εύζωνα είναι το “Ο”.

Τα διασταυρούμενα τουφέκια είναι το “Χ”

και η μακριά μαύρη φούντα, το σχήμα της οποίας θεωρείται πως συμβολίζει το δάκρυ του Χριστού στη Σταύρωση, που κρέμεται από το φάριο ( το καπέλο) του δεύτερου Εύζωνα είναι το “Ι”.