Το κτήριο… πέφτει, αλλά προέχει… η πολιτική. Πέρασαν 3 χρόνια και ακόμα να κηρυχθεί Μνημείο…

Πολιτισμός

Ένα από τα σημαντικότερα δείγματα της βιομηχανικής κληρονομιάς της Ελλάδας, που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη νεότερη ιστορία της, είναι το συγκροτήματος της πρώην ΠΥΡΚΑΛ, στην Ελευσίνα.

Η ΠΥΡΚΑΛ δημιουργήθηκε το 1908 ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης δύο επιχειρήσεων, που είχαν ξεκινήσει τη λειτουργία τους στα τέλη του 19ου αιώνα, την Εταιρεία Ελληνικού Πυριτιδοποιείου, Χημικών και Βιομηχανικών Προϊόντων (γνωστή ως Μπαρουτάδικο), που εξόπλιζε τον ελληνικό Στρατό με φυσίγγια και το Καλυκοποιείο των αδελφών Μαλτσινιώτη, που λειτουργούσε με μεγάλη επιτυχία από το 1891 στον Υμηττό.

Σε πολλά από τα κτήρια του συγκροτήματος έχουν εφαρμοστεί πρωτοποριακές τεχνολογίες σκυροδέματος και χωροδικτυωμάτων, και χαρακτηρίζονται από μορφολογικές και κατασκευαστικές αρετές, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, τεχνικής, βιομηχανικής, κοινωνικής και εν γένει ιστορικής και επιστημονικής σημασίας.

Φέρει όλες εκείνες τις αξίες, που επιτρέπουν τον χαρακτηρισμό του ως Μνημείου… Ώσπου, μπήκε στη μέση η πολιτική…

Από τις 30 Ιανουαρίου 2019, πριν δηλαδή τρία χρόνια, έχει υποβληθεί φάκελος στην αρμόδια Διεύθυνση Προστασίας Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων, του ΥΠΠΟΑ, για να κηρυχθεί το συγκρότημα Μνημείο.

Παρόλα αυτά,  το θέμα εισήχθη στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, πέντε μήνες αργότερα, στις 6 Ιουνίου το 2019. Τότε αποφασίστηκε να γίνει αυτοψία, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2019 και το θέμα επανεξετάστηκε, στις 27 Ιουνίου  2019.

Όμως, στο υπουργείο Πολιτισμού υπεγράφη η σχετική απόφαση την τελευταία εργάσιμη ημέρα, πριν από τις εκλογές. Δηλαδή, την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019, ενώ είναι προφανές ότι δεν θα προλάβαινε το Εθνικό Τυπογραφείο να τυπώσει την Απόφαση και επομένως δεν ολοκληρωνόταν η διαδικασία. Όπως δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και σήμερα…

Στις 3 Απριλίου 2021 η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναμόρφωση του παλιού εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ με τη μετατροπή του σε πάρκο με την προτεινόμενη ονομασία «Ανδρέας Λεντάκης», το οποίο θα αποτελέσει «πνεύμονα» πρασίνου για την ευρύτερη περιοχή και θα φιλοξενήσει τις συγκεντρωμένες υπηρεσίες εννέα υπουργείων και άλλων οργανισμών.

Υπό σχεδιασμό νέος σταθμός του Μετρό στην Υμηττό για την εξυπηρέτηση του  κυβερνητικού πάρκου στην ΠΥΡΚΑΛ – Athens Transport

Σύνολο επισκέψεων 3,631 , Σήμερα 5