Καθίζηση απειλεί το μνημείο Αγρίππα στο Βράχο της Ακροπόλεως… Άμεσα έργα στήριξης…

Πολιτισμός

Σημαντικό πρόβλημα αντιμετωπίζει το μνημείο του Αγρίππα, στην Ακρόπολη, αφού διαπιστώνεται προϊούσα διαφορική καθίζηση εξαιτίας της απορροής και απορρόφησης των υδάτων της βροχής. Πρόκειται για μεγάλο τετράγωνο βάθρο που υψώνεται δίπλα στην πλατιά σκάλα μπροστά στα Προπύλαια.

Αποτελείται από το θεμέλιο ορθογώνιου σχήματος 4,5 μέτρων ύψους και διαστάσεων 3,31 μ. επί 3,80 μ., και από το κύριο τμήμα ύψους 8,91 μ. που προς τα πάνω γίνεται στενότερο. Πάνω στο βάθρο υπήρχε ένα χάλκινο τέθριππο άρμα. Ηνίοχος στο άρμα ήταν ο Μάρκος Αγρίππας, φίλος της Αθήνας και γαμπρός του Αυτοκράτορα της Ρώμης Αυγούστου.

Εντούτοις η αρχιτεκτονική του μνημείου παραπέμπει σε εποχή προγενέστερη της ρωμαϊκής. Μοιάζει με τα μνημεία που στήθηκαν στους Δελφούς από τον Άτταλο Α΄ και τον Ευμένη Β΄, βασιλείς της Περγάμου. Πιθανότερο λοιπόν θεωρείται ότι καταρχήν το βάθρο τοποθετήθηκε από τον Ευμένη Β΄, με αφορμή μια νίκη του στα Παναθήναια του 178 π.Χ. Πάνω ήταν ένα τέθριππο άρμα με τον Ευμένη και τον αδελφό του Άτταλο. Περί το 27 π.Χ. το τέθριππο αυτό έδωσε τη θέση του σ’ εκείνο με τον Μάρκο Αγρίππα. Από το μνημείο σήμερα σώζεται μόνο το βάθρο.

Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, το βάθρο, που είναι κατασκευασμένο από μάρμαρο του Υμηττού, παρουσιάζει κλίση από την κατακόρυφο και εξελισσόμενες δομικές αστοχίες εξαιτίας της διαφορικής καθίζησης στο θεμέλιό του από τον 19ο αιώνα, αφού μόνο το ανατολικό τμήμα του εδράζει στον σχιστολιθικό βράχο, ενώ το υπόλοιπο εδράζει πάνω σε επιχώσεις.

Στο παρελθόν, έχουν γίνει επεμβάσεις δομητικής στερέωσης του μνημείου με συμπληρώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα και κατασκευή αναλημματικού τοίχου από ακτίτη στην υπόβασή του, ενώ αργότερα τοποθετήθηκαν σιδηρά στοιχεία στο άνω τμήμα του κορμού του. Κατά τα τελευταία χρόνια έλαβε χώρα σφράγιση των αρμών των λίθων, όπως και η τοποθέτηση ρωγμόμετρων για την συστηματική παρακολούθηση του εύρους των ρηγματώσεων.

Οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι πρέπει να ληφθούν, άμεσα, όλα τα σωστικά μέτρα για το μνημείο, αλλά και να ξεκινήσει αμέσως ολοκληρωμένη μελέτη για την προστασία του. Αποφασίστηκε η κατασκευή ικριώματος για την εξέταση των δομικών προβλημάτων και της παθολογίας του μνημείου, καθώς και η λήψη των άμεσων σωστικών για την αποστράγγιση και απορροή των υδάτων έμπροσθεν του βάθρου.

Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι η συνολική υδραυλική μελέτη για τον υπολογισμό της μεγάλης ποσότητας και ταχύτητας, αλλά και του τρόπου απορροής, με τον οποίο τα όμβρια ύδατα κατεισδύουν προς την δυτική κλιτύ από τα Προπύλαια. Η υλοποίησή του προβλέπεται να ξεκινήσει εντός του Ιανουαρίου 2021. Το αντίστοιχο έργο στην ανατολική και νοτιοανατολική πλευρά του Παρθενώνα ήδη ολοκληρώθηκε.