“Πνίγονται” στα σκουπίδια, προστατευόμενοι υγρότοποι. Ένα οικολογικό έγκλημα…

Μία εικόνα... μία αλήθεια

Ένα οικολογικό έγκλημα, συντελείται με οδυνηρές συνέπειες σε υγροτόπους… Αυτοί οι πολύ μεγάλης οικολογικής και οικονομικής αξίας, χώροι, που προστατεύονται από Διεθνείς Συμβάσεις, ευρωπαϊκές Οδηγίες και εθνικές νομοθεσίες, χρησιμοποιούνται και ως χώροι απόρριψης σκουπιδιών και μπάζων…

Η ασυνείδητη αυτή στάση τοπικών κοινοτήτων και επισκεπτών/τουριστών έχουν αρνητικές συνέπειες στο τοπικό οικοσύστημα εξαιτίας της ρύπανσης των υδάτων μέσω της χρήσης παράνομων χώρων απόρριψης που τοποθετούνται σε υδάτινες πηγές, εγκατάλειψης παλαιών σχισμένων διχτυών σε λεκάνες απορροής, απερίσκεπτη χρήση πλαστικών σακούλων ή ανεξέλεγκτης διάθεσης γεωργικού, χημικού και αλιευτικού εξοπλισμού στην επικράτεια.

Σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από την απογραφή που διεξήγαγε το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων- Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), για τα υγροτοπικά οικοσυστήματα της Ελλάδας η Ελλάδα διαθέτει 1.383 υγρότοπους και η συνολική τους έκταση είναι μεγαλύτερη από 200.000 εκτάρια.

Επιδίωξη των επιστημόνων είναι η αφύπνιση και η ενημέρωση των πολιτών για την αξία των υγροτόπων τόσο στο περιβάλλον όσο και στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Η φωτογραφία από Χ. Χρούμπη, αναδημοσιεύεται από το Δέλτα Έβρου

Σύνολο επισκέψεων 375 , Σήμερα 3