Από τα σημαντικότερα γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας…

Η Ελλάδα παλιά...

Σαν σήμερα, 5 Οκτωβρίου 1912… Είσοδος της Ελλάδας στον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος εισέρχεται στην (Παλαιά) Βουλή για τη συνεδρίαση στην οποία το σώμα υπερψήφισε την κήρυξη της χώρας σε “κατάσταση πολιορκίας”, επικυρώνοντας την είσοδο της Ελλάδας στον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο.

Η συμμετοχή της χώρας μας στους Βαλκανικούς πολέμους, 1912-13, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας, καθώς επέτρεψε στο ελληνικό κράτος να διπλασιάσει την έκτασή του και να αποκτήσει το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής εδαφικής του έκτασης.

Υπήρξε επίσης καταλυτικός παράγοντας πολιτικών εξελίξεων καθώς έφερε στο προσκήνιο δυο προσωπικότητες, των οποίων η σχέση κυριάρχησε την επόμενη δεκαετία και είχε μακροπρόθεσμες συνέπειες για την Ελλάδα : τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο και τον αξιωματικό του στρατού, διάδοχο του θρόνου και μετέπειτα βασιλιά, Κωνσταντίνο. Φωτογραφία από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

Σύνολο επισκέψεων 4,090 , Σήμερα 1