Η κορύφωση… Εδώ είναι τα αυθεντικά μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα και όσα έχουν… ξενητευτεί

Πολιτισμός

Η έκθεση του Μουσείου της Ακρόπολης κορυφώνεται στον τρίτο όροφο, ο οποίος διαμορφώθηκε ειδικά για να υποδεχθεί τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ο χώρος έχει τη μορφή γυάλινης αίθουσας που αναπτύσσεται γύρω από ορθογώνιο κτιστό πυρήνα, που έχει τον προσανατολισμό και τις διαστάσεις του σηκού του Παρθενώνα.

Στους εξωτερικούς τοίχους του πυρήνα έχουν ενσωματωθεί οι ανάγλυφοι λίθοι της ζωφόρου, στην ίδια θέση με αυτή που είχαν στο μνημείο αλλά σε χαμηλότερο ύψος για καλύτερη θέαση. Ανάμεσα στους χαλύβδινους κίονες της αίθουσας, που έχουν τον αριθμό των κιόνων του Παρθενώνα, είναι αναρτημένες ανά ζεύγη οι μετόπες, ενώ οι υπερφυσικές μορφές των δύο αετωμάτων, τοποθετημένες σε βάθρα σε αντίστοιχες πλευρές με εκείνες του ναού, είναι ορατές από όλες τις πλευρές.

Η έκθεση συνδυάζει τα αυθεντικά μαρμάρινα γλυπτά με τα γύψινα αντίγραφα αυτών που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο ή σε άλλα μουσεία του εξωτερικού. Το υαλοστάσιο που περιβάλλει την αίθουσα εξασφαλίζει φυσικό φωτισμό και άμεση οπτική επαφή των γλυπτών με το μνημείο από το οποίο προέρχονται.

Μπορεί να είναι εικόνα γλυπτό και μνημείο

Photo Giorgos Vitsaropoulos, αναδημοσιεύεται από το Μουσείο Ακρόπολης

Ο γλυπτός διάκοσμος του μνημείου αποτελεί μοναδικό αριστούργημα στην ιστορία της παγκόσμιας τέχνης. Η έκθεση αποτελεί συνδυασμό αυθεντικών γλυπτών με γύψινα αντίγραφα όλων των τμημάτων που βρίσκονται σε μουσεία και συλλογές του εξωτερικού (Βρετανικό Μουσείο, Λούβρο κ.α.). Παρουσιάζεται η κλασική δημιουργία του Χρυσού Αιώνα, η ζωφόρος με την πομπή των Παναθηναίων, τοποθετημένη γύρω από τον πυρήνα του σύγχρονου κτιρίου του Μουσείου, για να την βλέπουμε, όπως ακριβώς και στο μνημείο.

Οι μετόπες, ανάγλυφες πλάκες που εικονίζουν μυθικές μάχες, έχουν τοποθετηθεί ψηλά ανάμεσα σε μεταλλικούς κίονες, ισάριθμους με εκείνους της εξωτερικής κιονοστοιχίας του Παρθενώνα. Οι αετωματικές συνθέσεις των τριγωνικών χώρων στις στενές πλευρές της στέγης, που παριστάνουν σημαντικά για την Αθήνα μυθικά γεγονότα, έχουν ανασυντεθεί από τα σωζόμενα τμήματά τους επάνω σε χαμηλά βάθρα.

Σύνολο επισκέψεων 1,986 , Σήμερα 2