“Μαύρη τρύπα” θεωρείται η Ελλάδα για χιλιάδες πουλιά που παγιδεύονται…

Μία εικόνα... μία αλήθεια

Σύμφωνα με στοιχεία επιστημόνων, κάθε χρόνο, περισσότερα από 500.000 άγρια πουλιά παγιδεύονται παράνομα στην ελληνική επικράτεια.  Δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα μας θεωρείται “μαύρη τρύπα” για πολλά μεταναστατευτικά και άλλα είδη πουλιών, κυρίως σπίζες, που πληρώνουν το τίμημα του ωραίου κελαηδήματος με την αιχμαλωσία σε παγίδες και ισόβια παραμονή σε κλουβιά.

Τα πιο συνηθισμένα μέσα παγίδευσης που χρησιμοποιούνται από τους λεγόμενους “πουλοπιάστες” είναι: οι ξόβεργες (κλαδάκια αλειμμένα με την κολλώδη ουσία ιξό), τα δίχτυα, οι καπατσέδες (μικρά κλουβιά με καπάκι που κλείνει όταν μπουν πουλιά μέσα) και  οι “λίμνες” (μέθοδος ιδιαίτερα δημοφιλής σε νησιωτικές περιοχές, όπως στη Σαντορίνη).

Σχεδόν πάντα υπάρχει και ο “κράχτης”, δηλαδή πουλιά ζωντανά μέσα σε παρακείμενο κλουβί ή δεμένα στο έδαφος με σπάγκο περασμένο στον λαιμό, ώστε να παραμένουν κοντά στην παγίδα. Πολλές φορές την παγίδα συμπληρώνουν ηλεκτρονικές συσκευές αναπαραγωγής ήχων.

Πέρα από βάναυσες, αυτές οι παγίδες είναι και μη-επιλεκτικές ως προς το τον στόχο τους, με αποτέλεσμα να αιχμαλωτίζονται και να βρίσκουν σε αυτές φρικτό θάνατο πολλά διαφορετικά είδη πουλιών. Φωτογραφίες από Committee Against Bird Slaughter (CABS) και αναδημοσιεύονται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Μπορεί να είναι εικόνα πουλί, φύση και κείμενο που λέει "www.komitee.de"

Σύνολο επισκέψεων 987 , Σήμερα 1