Άμεσα θα γκρεμίζονται τα κτίρια που αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια των πεζών… Τι αλλάζει

Ο τόπος μας

Πρωτοβουλία για την αποτελεσματική διαχείριση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων αναλαμβάνουν τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Ειδικότερα, με νομοθετική ρύθμιση που αναμένεται να φέρει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύντομα στη Βουλή,  πρόκειται να συσταθεί Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.) κτιρίων με αποκλειστικό αντικείμενο την αυτοψία και τη λήψη απόφασης, για την κατεδάφιση όσων κτισμάτων κρίνονται ότι είναι επικινδύνως ετοιμόρροπα.

Σημειώνεται ότι χιλιάδες παλαιά, εγκαταλελειμμένα και ετοιμόρροπα κτίσματα αποτελούν έναν διαρκή κίνδυνο, για ανθρώπινες ζωές, εδώ και πολλά χρόνια…

Σύμφωνα με την καταγραφή των δήμων, αυτή τη στιγμή υπάρχουν περί τα 9.500 ετοιμόρροπα ή επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια. Ήδη μηχανικοί έχουν ξεκινήσει αυτοψίες, σε όλη τη χώρα, για να υπάρξει πλήρης καταγραφή και  διαχωρισμός με επιστημονικά κριτήρια σε σχέση με το ποια είναι επικινδύνως ετοιμόρροπα και για ποια υπάρχει προτεραιότητα άμεσης παρέμβασης.

Σύμφωνα με το υπουργεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, βασικός στόχος της Ειδικής Επιτροπής που θα συσταθεί είναι να αρθούν οι υφιστάμενες δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως οι χρονοβόρες συνεδριάσεις πολλών επιτροπών για το ίδιο θέμα, καθώς και αντιφατικές γνωμοδοτήσεις που κωλυσιεργούν μέχρι σήμερα τη λήψη απόφασης για την κατεδάφιση όσων κτιρίων είναι επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτιστικού κτιριακού αποθέματος.

Όπως σημειώνουν τα δύο υπουργεία, με δεδομένο ότι τα επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια αποτελούν ζήτημα και δημόσιας ασφάλειας και προστασίας της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων κτιρίων θα προβαίνει εφεξής πολύ γρήγορα στην αυτοψία και στη λήψη απόφασης κατεδάφισης των εν λόγω κτιρίων.

Σύνολο επισκέψεων 1,151 , Σήμερα 4