Επιτέλους… Ουδείς, πλέον, θα στερείται να θαυμάσει έναν εξαιρετικά σημαντικό αρχαιολογικό χώρο

Πολιτισμός

Μετά την καθολική προσβασιμότητα της Ακρόπολης των Αθηνών, είναι η σειρά της Ακρόπολης της Λίνδου, ενός μνημείου πρώτης γραμμής και τουριστικού προορισμού υψηλής επισκεψιμότητας, να καταστεί λειτουργικά προσβάσιμη σε όλους.

Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στις διαδικασίες εγκατάστασης ανελκυστήρα πλαγιάς και στη διαμόρφωση διαδρομών που θα καταστήσουν την Ακρόπολη της Λίνδου λειτουργικά προσβάσιμη σε ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, δεδομένης και της γεωφυσικής μορφολογίας του τοπίου, ως μόνη λύση πρόσβασης για τα ΑμεΑ στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης της Λίνδου προκρίθηκε η εγκατάσταση ενός σύγχρονου ανελκυστήρα που θα χωροθετηθεί στην νοτιοανατολική πλευρά του βράχου. Για όσο διάστημα διήρκεσαν τα αναστηλωτικά έργα (1988-2015) γινόταν από το ίδιο σημείο η ανέλκυση υλικών και εργαλείων στο εργοτάξιο. Ο επισκέπτης θα περιηγείται στον αρχαιολογικό χώρο μέσα από ειδικά διαμορφωμένες διαδρομές, με στάσεις σχεδόν σε όλα τα μνημεία, ενώ εξετάζεται και η κατασκευή δεύτερου αναβατορίου εντός του χώρου, που να οδηγεί από το επίπεδο της Στοάς στο επίπεδο των Προπυλαίων και στον Ναό.

Με το αναβατόριο πλαγιάς βελτιώνεται συνολικά η πρόσβαση στο μνημείο, ενισχύεται η φιλοζωική ευαισθητοποίηση των επισκεπτών, καθώς προστατεύονται τα γαϊδουράκια μεταφοράς και ικανοποιείται το αυτονόητο και αναφαίρετο δικαίωμα της δυνατότητας πρόσβασης όλων των πολιτών σε αυτόν τον εξαιρετικά σημαντικό αρχαιολογικό χώρο. Συγχρόνως ενθαρρύνεται και διευκολύνεται η συμμετοχή των ΑμεΑ στον Πολιτισμό που αποτελεί κύριο μέσο προώθησης της κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης και αναβαθμίζεται η εμπειρία του επισκέπτη, με άμεσο όφελος για το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν. Φωτογραφίες υπουργείο Πολιτισμού.

Σύνολο επισκέψεων 3,989 , Σήμερα 1