Άλμα στο Αιγαίο Πέλαγος… Ένα από τα μεγαλύτερα ζώα του κόσμου…

Μία εικόνα... μία αλήθεια

Είναι μία θαυμαστή εικόνα από τις θάλασσές μας… Άλμα νεαρού φυσητήρα έξω από το νερό, στο κεντρικό Αιγαίο. Πρόκειται για το τρίτο μεγαλύτερο ζώο του πλανήτη με τον μεγαλύτερο εγκέφαλο που έχει καταγραφεί ποτέ. Στις ελληνικές θάλασσες έχουν βρει ένα ιδανικό «σπίτι». Αυτοί οι θηρευτές της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας και ρυθμιστές της υγείας του θαλάσσιου περιβάλλοντος απειλούνται με εξαφάνιση.

Ανθρωπογενείς ήχοι όπως οι ήχοι από τις σεισμικές έρευνες για έρευνα υδρογονανθράκων, τις στρατιωτικές ασκήσεις και τις προπέλες των σκαφών, προκαλούν θανατηφόρους τραυματισμούς. Η κλιματική αλλαγή, η αλιεία με παρασυρόμενα αφρόδιχτα και η ρύπανση των θαλασσών από πετρελαιοκηλίδες ή από την κατάποση πλαστικών, έχουν ολέθριες συνέπειες για την ίδια τους την επιβίωση.  Φωτογραφίες Τ. Τσιμπίδη που αναδημοσιεύονται από Archipelagos – Institute of Marine Conservation.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.