Ο ποταμός Ερασίνος πρέπει να σωθεί… Το κράτος καταστρέφει περιοχή με μεγάλη περιβαλλοντική αξία. Διαμαρτυρίες

Περιβάλλον

Σαράντα επτά περιβαλλοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών υπογράφουν το κοινό κείμενο με το οποίο ζητούν να διακοπούν άμεσα οι εργασίες καταστροφής της προστατευόμενης υγροτοπικής ζώνης του ποταμού Ερασίνου, στην ανατολική Αττική, της εκσκαφής της κοίτης του ρέματος και του εγκιβωτισμού της σε μήκος 10 χιλιομέτρων.

Το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, στο πλαίσιο κατασκευής «αντιπλημμυρικού έργου» στο ρέμα Ερασίνου, έχει προχωρήσει σε αποψίλωση και εκσκαφή δεκάδων στρεμμάτων υγροτοπικών εκτάσεων στην περιοχή. Το έργο, αρχικού προϋπολογισμού 49εκ.ευρώ, που προβλέπει μεγάλο φράγμα (ύψους 19.5 μέτρων και μήκους στέψης περίπου 300 μέτρων ) και εγκιβωτισμό περίπου 9 χιλιομέτρων του ρέματος, εκτελείται, σύμφωνα με τις οργανώσεις, σε περιοχή που δεν κινδυνεύει να πλημμυρίσει τίποτε άλλο εκτός από αγροτικές εκτάσεις που βρίσκονται μέσα στις φυσικές πλημμυρικές ζώνες του ρέματος, χαρακτηρισμένες ως Υγρότοποι Α’ προτεραιότητας, ενώ μεγάλο τμήμα τους είναι περιοχή Natura 2000.

Όπως σημειώνουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, η περιβαλλοντική αξία της περιοχής εκτέλεσης του έργου είναι μεγάλη, καθώς φιλοξενεί 18 είδη οικοτόπων, 210 είδη πτηνών από τα συνολικά 440 της Ελληνικής Επικράτειας, 73 απειλούμενα είδη (53 πτηνά και 20 ερπετά και αμφίβια), καθώς και πολλά ακόμη σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας.

Να σταματήσει άμεσα η καταστροφή του Ερασίνου! – infolibre

Η πραγματοποίηση του έργου θα επιφέρει συρρίκνωση του υγροτόπου της εκβολής (περιοχή Natura 2000), άμεσα λόγω των εκτεταμένων εκσκαφών σε μεγάλο τμήμα του και μακροπρόθεσμα λόγω της συγκράτησης από το φράγμα πλημμυρικού νερού και φερτών υλικών που τροφοδοτούν και συντηρούν τον υγρότοπο και την παράκτια ζώνη.

Οι 47 περιβαλλοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών ζητούν να σταματήσουν άμεσα οι εργασίες “μέχρι να υπάρξει νόμιμη οριοθέτηση του ρέματος, επαναξιολόγηση της αναγκαιότητας και της μορφής των αναγκαίων έργων, ώστε να εξασφαλίζεται η περιβαλλοντική βιωσιμότητα του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας του ρέματος Ερασίνου, στοιχεία τα οποία το Ελληνικό κράτος έχει δεσμευθεί να προστατεύει”.

Σύνολο επισκέψεων 503 , Σήμερα 1