Σοκ… Πεθαίνουν από ασφυξία τα ψάρια στη λίμνη… Νεκρά και πουλιά από την κακή ποιότητα του νερού

Περιβάλλον

Έντονα προβληματισμένοι εμφανίζονται οι επιστήμονες οι οποίοι καταγράφουν πιο εκτεταμένη, από την αρχική εκτίμηση, την οικολογική καταστροφή της λίμνης Κορώνειας, του Νομού Θεσσαλονίκης, οπότε και υπήρξαν μαζικοί θάνατοι ψαριών. Μελέτη επιστημόνων του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας βασίστηκε σε ένα σύνολο αποτελεσμάτων -φυσικο-χημικών και βιολογικών παραμέτρων, δορυφορικών δεδομένων και απεικονίσεων- από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο του 2019, τα οποία δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αμφισβήτησης σχετικά με την αιτία για τα παρατηρούμενα φαινόμενα, τα οποία επαναλαμβάνονται από το 1995.

Όπως ξεκαθαρίζουν οι επιστήμονες, η εικόνα της λίμνης δεν οφείλεται μόνο στον κλιματικό παράγοντα, όπως η ανομβρία, που μείωσε τη στάθμη του νερού. Η οικολογική καταστροφή δεν αφορούσε μόνο στο θάνατο των ψαριών, λόγω ασφυξίας αλλά και πτηνών, ενώ παρατηρήθηκε και σημαντική μείωση βιοποικιλότητας, ακόμη και στο φυτοπλαγκτόν. Όσον αφορά τα πουλιά, από τους σκελετούς που βρέθηκαν οι βιολόγοι θεωρούν ότι ο θάνατός τους σχετίζεται με την κακή οικολογική ποιότητα του νερού.

Οι επιστημονικές μελέτες καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές τιμές ολικού και αμμωνιακού αζώτου, ολικού φωσφόρου και pH στα υφάλμυρα νερά. Το τροφικό πλέγμα της λίμνης καταρρέει από τη βάση του, το φυτοπλαγκτόν, στο οποίο κυριαρχούν γνωστοί τοξικοί μικροοργανισμοί από το παρελθόν στον πυθμένα της λίμνης. Η κατάρρευσή του σηματοδοτείται από την αύξηση στο ζωοπλαγκτόν του Daphniamagna, λόγω απουσίας θήρευσης από τα ψάρια, και η λίμνη μετατρέπεται σε ετερότροφη με άφθονο νεκρό υλικό, καταναλώνοντας περισσότερο οξυγόνο από την τροφοδοσία του από την ατμόσφαιρα.

Χιλιάδες νεκρά ψάρια στη λίμνη Κορώνεια – μειώθηκε η στάθμη του νερού | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Μάλιστα, ειδικά για το ζωοπλαγκτόν Daphniamagna, που αποτελεί «κλειδί» στη διαχείριση του τροφικού πλέγματος, επισημαίνεται ότι καταγράφηκε, από δορυφόρους, σε τέτοια τεράστια αφθονία τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2019 στην επιφάνεια της λίμνης, που αποτελεί και την υψηλότερη τιμή σε σχέση με τη διεθνή βιβλιογραφία!

Οικολογία – Αλληλεγγύη: «Και νεκροταφείο πουλιών η Κορώνεια» (ΦΩΤΟ) | Typosthes

Σύνολο επισκέψεων 408 , Σήμερα 1