Σε κίνδυνο ένας από τους τελευταίους υδρόβιους οικότοπους της Αττικής… Βάλτος ή πηγή ζωής;

Περιβάλλον

Για κάποιους είναι απλά ένας βάλτος… Για άλλους είναι εστία κινδύνου πλημμυρών… Υπάρχουν και εκείνοι και είναι οι περισσότεροι, που επισημαίνουν ότι είναι μία πηγή ζωής, καθώς είναι τόπος με εκατοντάδες είδη υδρόβιας πανίδας, ορνιθοπανίδας και μικρών θηλαστικών.

Ο λόγος για τον ποταμό Ερασίνο στην Βραυρώνα της ανατολικής Αττικής. Για τους περιβαλλοντολόγους είναι ένας από τους τελευταίους υδρόβιους οικότοπους της Αττικής. Είναι ένας ρυθμιστής του τοπικού μικροκλίματος. Είναι ένας σημαντικός σύμμαχος κατά της διάβρωσης της ακτογραμμής, ένας τροφοδότης του θαλάσσιου βυθού, της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας. Αποτελεί ένα καταπληκτικό σφουγγάρι της φύσης που κατακρατεί υπερπολύτιμο γλυκό νερό και προστατεύει τον υδροφόρο ορίζοντα από την υφαλμύρωση σε έναν κόσμο που όλο και περισσότερο υποφέρει από λειψυδρία.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις και κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν τις ανησυχίες τους για τα αντιπλημμυρικά έργα διευθέτησης του Ερασίνου, που περιλαμβάνουν εγκιβωτισμό του ποταμού με συρματοκιβώτια σε συνολικό μήκος 10 χιλιομέτρων και δημιουργία φράγματος στο ανάντη τμήμα του. Οι διαμαρτυρόμενοι θεωρούν ότι ο υγρότοπος καταστρέφεται. “Άλλο ένα περιβαλλοντικό έγκλημα που περνάει απαρατήρητο στο ευρύ κοινό”, όπως επισημαίνουν και προσθέτουν: “Η τσιμεντοποίηση ρεμάτων και ποταμών δεν είναι αποδεκτή μέθοδος διαχείρισης των πλημμυρικών κινδύνων. Καταστρέφει, δεν προστατεύει”.

Αποτέλεσμα εικόνας για ποταμός Ερασίνος στην Βραυρώνα

Παράλληλα, το αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, αύξησε τις επιφανειακές απορροές και κυρίως υποβάθμισε δραματικά την ποιότητά τους. Τα όμβρια ύδατα του αεροδρομίου, που είναι επιβαρυμένα με λάδια και βαρέα μέταλλα από τις πίστες, τα πάρκινγκ κ.λπ., απορρέουν νότια προς τον Ερασίνο ποταμό και βόρεια προς το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας, υποβαθμίζοντας ολοένα και περισσότερο τα πλούσια οικοσυστήματα των δύο ποταμών.

Η ποιοτική υποβάθμιση των νερών που δέχεται ο Ερασίνος ποταμός ήδη έχουν μετατρέψει σημαντικό τμήμα των καλλιεργούμενων εκτάσεων της πεδιάδας σε άγονη γη, ενώ η ποσοτική αύξηση του νερού που κατακλύζει τις φυσικές πλημμυρικές ζώνες του ποταμού έχουν οδηγήσει σε μεγαλύτερο πλημμυρισμό του αρχαιολογικού χώρου στις εκβολές.

Σημειώνεται ότι στις όχθες του βρίσκεται και ο αρχαιολογικός χώρος της Βραυρώνας. Λίγο πριν εκβάλλει στη θάλασσα τα νερά του λιμνάζουν και διαμορφώνουν έλη με αποτέλεσμα η περιοχή να αποτελεί σημαντικό υδροβιότοπο της Ανατολικής Αττικής. Η περιοχή στις εκβολές του ποταμού έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Natura και φιλοξενεί 18 είδη οικοτόπων, 210 είδη πτηνών από τα συνολικά 440 της Ελλάδας, 73 απειλούμενα είδη και 20 ερπετά και αμφίβια, καθώς και πολλά ακόμη είδη χλωρίδας και πανίδας.