Μετά από 12 χρόνια… Επιστήμονες ψάχνουν σε όλη την Ελλάδα τα ζώα και φυτά που απειλούνται με εξαφάνιση

Περιβάλλον

“Ασπίδα” προστασίας για 17.000 ζώα και φυτά της Ελλάδας πρόκειται να αποτελέσει ο «Κόκκινος Κατάλογος», ο οποίος ύστερα από 12 χρόνια επικαιροποιείται και διευρύνεται, καθώς άμεσα ξεκινάει η ψηφιοποίηση του νέου «Κόκκινου Καταλόγου των Απειλούμενων Ειδών στην Ελλάδα» από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Η ολοκλήρωση και αξιοποίηση της αναλυτικής τράπεζας πληροφοριών για την ελληνική βιοποικιλότητα στόχο έχει να βοηθήσει τους επιστήμονες να καταγράψουν και να αξιολογήσουν την κατάσταση διατήρησης περισσότερων από 10.000 ζώων και το σύνολο των 7.000 φυτών που συναντώνται απ’ άκρη σ’ άκρη στην Ελλάδα, τα οποία χρόνο με το χρόνο αντιμετωπίζουν αυξανόμενες περιβαλλοντικές και κλιματικές απειλές. Ο πλήρης Κόκκινος Κατάλογος θα είναι διαθέσιμος το 2023.

Την αξιολόγηση θα πραγματοποιήσουν περισσότεροι από 50 Έλληνες ζωολόγοι και βοτανικοί επιστήμονες, σε συνεργασία αντίστοιχα με την Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία και την Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, εφαρμόζοντας τα πρότυπα της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), η οποία θα συμμετέχει επίσης στο έργο.

Κατά το παρελθόν (1995 και 2009) εκδόθηκαν δύο Κόκκινα Βιβλία (Βιβλία Ερυθρών Δεδομένων) για τα σπάνια φυτά της Ελλάδας που κάλυψαν συνολικά μόλις το 4% της συνολικής χλωρίδας της Ελλάδας (373 και 300 είδη αντίστοιχα το 1995 και το 2009 με 90 κοινά είδη).

Επισημαίνεται ότι η Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN) εκδίδει τον Παγκόσμιο Ερυθρό Κατάλογο (Red List) των απειλούμενων ειδών του πλανήτη μας, στον οποίο θα βασιστεί και ο Ελληνικός. Πρόκειται για το εγκυρότερο και περιεκτικότερο ευρετήριο αποτίμησης και αποτύπωσης του κινδύνου εξαφάνισης φυτών και ζώων, έχοντας αξιολογήσει έως σήμερα περισσότερα από 130.000 είδη.

Υγρότοποι: Η Μεσόγειος διαθέτει 34 από τα πιο σημαντικά «hotspot» βιολογικής ποικιλομορφίας παγκοσμίως

Σύνολο επισκέψεων 1,244 , Σήμερα 1