Πιάστηκε στα δίχτυα ψαρά, ενώ υπάρχουν μόλις 4 στις ελληνικές θάλασσες…

Μία εικόνα... μία αλήθεια

Τέτοια σπάνια σαλάχια υπάρχουν μόνο 3-4, στις ελληνικές θάλασσες και είναι τραγικό όταν χάνουν τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο… “Καλύτερα να το βλέπουμε στη θάλασσα”, είπε ο ψαράς που δυστυχώς έπιασε στα δίχτυα του ένα Διαβολόψαρο, στη Σκόπελο. Πρόκειται για ένα από τα είδη βάτων τα οποία αποτελούν οργανισμούς ιδιαίτερης σημασίας για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, καθώς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα θαλάσσια τροφικά πλέγματα.

Το μέγιστο μήκος του M. mobular είναι άγνωστο και τρέφεται με καρκινοειδή και ψάρια, ενώ ζει σε βάθη μέχρι 1112 μέτρα! Τα συγκεκριμένα είδη προστατεύονται από τη Σύμβαση της Βαρκελώνης, τη Σύμβαση της Βέρνης και τον Κανονισμό 2018/120/EE. Οι κύριες απειλές για τα είδη αυτά είναι η παρεμπίπτουσα αλιεία και πιο συγκεκριμένα, οι τράτες, τα δίχτυα και τα παραγάδια.

Σύμφωνα με το καθεστώς προστασίας τους “τα άτομα του είδους που αλιεύονται στη Μεσόγειο απαγορεύεται να διατηρούνται επί του σκάφους, να μεταφορτώνονται, να εκφορτώνονται, να μεταφέρονται, να αποθηκεύονται, να πωλούνται, να εκτίθενται ή να διατίθενται προς πώληση. Στο μέτρο του δυνατού, τα αλιευτικά σκάφη που έχουν αλιεύσει παρεμπιπτόντως άτομα των ειδών αυτών πρέπει να τα ελευθερώνουν αμέσως ζωντανά και χωρίς τραυματισμούς”.

Σημειώνεται ότι οι ελληνικές θάλασσες φιλοξενούν σημαντική βιοποικιλότητα χονδριχθύων με τουλάχιστον 35 είδη καρχαριών, 31 είδη βάτων και ενός είδους χίμαιρας να έχουν καταγραφεί έως σήμερα!

 4,240 total views,  1 views today