Όλα αλλάζουν για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η δωρεά για την προστασία των μοναδικών θησαυρών

Πολιτισμός

Δωρεά ύψους 650.000 ευρώ δόθηκε από την οικογένεια, Νικολάου και Ειρήνης Λαιμού, προς το υπουργείο Πολιτισμού.

Αποτελεί το πρώτο, αλλά καθοριστικό, βήμα στην έναρξη του έργου της επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αναγέννηση της ευρύτερης αυτής περιοχής του ιστορικού κέντρου της Αθήνας.

Το έργο θα περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης αρχιτεκτονικού προσχεδίου για την αναβάθμιση, ανάδειξη και υπόγεια επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, τη λειτουργία του σε συνδυασμό με το κτήριο του Ακροπόλ, καθώς και την πρόβλεψη δυνατότητας επικοινωνίας του με το συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου.

Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι αναγκαίες συνθήκες για την ανάδειξη της περιοχής σε έναν εξαιρετικά σημαντικό πόλο Πολιτισμού στο κέντρο της Αθήνας.

Σύνολο επισκέψεων 2,486 , Σήμερα 1