Σώζουν… την ιστορία του τέως βασιλικού κτήματος Τατοΐου. Πότε ολοκληρώνονται τα έργα στα κτίρια

Πολιτισμός

Από το 2003, οπότε το σύνολο της έκτασης, περίπου 42.000 στρέμματα, πέρασε στον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου έναντι 12 εκατομμυρίων ευρώ, ελάχιστες κινήσεις έγιναν για την προστασία του τέως βασιλικού κτήματος του Τατοΐου. Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη οι σωστικές εργασίες στα κτήρια οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο Νοέμβριο.  Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, ολοκληρώνεται η αποκατάσταση της στέγης και ακολουθεί η τοποθέτηση του προστατευτικού δαπέδου, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα ξύλινα πατώματα, τα οποία εξακολουθούν να διατηρούνται σε αρκετά καλή κατάσταση.

Επίσης στην επόμενη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ), έχει προγραμματιστεί η συζήτηση που αφορά στον συντονισμό της αρχιτεκτονικής μελέτης του ανακτόρου με την στατική και την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη.

Η συνολική μελέτη αποκατάστασης του ανακτόρου σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2021, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ένταξης του έργου στο τρέχον ΕΣΠΑ 2014-2020. Επίσης, εντός του Οκτωβρίου πρόκειται να εξεταστεί από το ΚΣΝΜ και το σύνολο των μελετών που αφορούν στην αποκατάσταση του κτηρίου των μαγειρείων και των χρήσεων του ως συνοδού κτηρίου του ανακτόρου.

Με δεδομένη την ένταξη του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης εννέα κτηρίων-μνημείων του κτήματος Τατοΐου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ‘Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020′ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με προϋπολογισμό 2.300.000 ευρώ, πρέπει να τηρηθούν τα πολύ σφιχτά χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση του έργου, το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί ως τις 31/12/2023.

Πρόκειται για το βουτυροκομείο, την οικία του φροντιστή και το κτήριο τηλεπικοινωνιών, την οικία Στουρμ, το κτήριο του αρχικηπουρού και το συγκρότημα στάθμευσης, αποτελούμενο από τέσσερα κτήρια. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει από την διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων η εκκένωση του στάβλου του Γεωργίου, η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.

Εικόνες εγκατάλειψης και ερημιάς στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου

Το κτήριο του στάβλου μαζί με το νέο βουστάσιο και το ιπποστάσιο, ένα κτηριακό σύνολο περίπου 2.500 τ.μ., συναποτελούν τον μουσειακό πυρήνα μαζί με το ανάκτορο. Στα κτήρια αυτά πρόκειται να εκτεθούν τα αυτοκίνητα και οι άμαξες. Η καταγραφή και συντήρηση των αντικειμένων προχωρεί.  Πρόκειται για μια εξαιρετική συλλογή αντικειμένων, μεταξύ των οποίων αντικείμενα καθημερινής χρήση, ρουχισμός, έπιπλα, μουσικά όργανα.

Μέχρι το τέλος του έτους προγραμματίζεται η ανάθεση των μελετών από την διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων για τα κτήρια του στάβλου και του βουστασίου, για να ακολουθήσει το ιπποστάσιο.

Σύνολο επισκέψεων 1,406 , Σήμερα 4