Από τα τελευταία αγάλματα Κούρου βρέθηκε σε αποθήκη…

Πολιτισμός

Είναι το Χάλκινο Άγαλμα του Κούρου, από τα λίγα μεγάλα χάλκινα αγάλματα της αρχαϊκής περιόδου και από τα τελευταία της σειράς των κούρων (έχει χαρακτηριστεί και ως άγαλμα του Απόλλωνα). Βρέθηκε σε αποθέτη μαζί με την μαρμάρινη ερμαϊκή στήλη, ύψους περίπου 1.20 μ., που απεικονίζει την κεφαλή του γενειοφόρου Ερμή και με το χάλκινο άγαλμα της Άρτεμις, ύψους 1,94 μ. και σώζεται ακέραιο.

Ταυτισμένος με τον Απόλλωνα, ο Κούρος φέρει ίχνη των εμβλημάτων του ολύμπιου θεού, τα οποία διακρίνονται στα χέρια του: στο αριστερό κρατούσε το τόξο και στο δεξί φιάλη, πιθανόν χρυσή.

Η μορφή του διακρίνεται για την αναπτυγμένη πλαστικότητα και τη γενική χαλάρωση του αρχαϊκού σχήματος. Προβάλλει το δεξί πόδι και όχι το αριστερό, όπως οι τυπικοί κούροι, ενώ το κεφάλι του κλίνει ελαφρά προς τα κάτω και δεξιά, εγκαταλείποντας την αυστηρά μετωπική στάση. Τα μαλλιά του αποδίδονται περισσότερο φυσιοκρατικά, δένονται με ταινία και σχηματίζουν σπειροειδείς βοστρύχους στο μέτωπο. Το άγαλμα θεωρείται προϊόν εργαστηρίου της βορειοανατολικής Πελοποννήσου, όπου η χαλκοπλαστική γνώρισε μεγάλη άνθηση στο β΄ μισό του 6ου αι. π.Χ.

Σύνολο επισκέψεων 2,611 , Σήμερα 1