ΠΡΟΣΟΧΗ. Εντόπισαν πόσο αντέχει ο κορωνοιός πάνω σε βιβλία, CD, DVD και περιοδικά…

Υγεία

Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και καθώς οι βιβλιοθήκες, τα αρχεία και τα μουσεία ξαναρχίζουν τις δραστηριότητές τους και ανοίγουν ξανά τις εγκαταστάσεις τους στο κοινό, υπάρχει ανάγκη για σαφείς πληροφορίες για τον χειρισμό βασικών υλικών που απαντώνται στα μουσεία, στις βιβλιοθήκες και στα αρχεία.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Υπηρεσιών Μουσείων και Βιβλιοθηκών (IMLS) των ΗΠΑ και ο OCLC, σε συνεργασία με τα εργαστήρια της Battelle διεξάγουν το ερευνητικό πρόγραμμα REopening Archives, Libraries and Museums (REALM Project), με σκοπό να διερευνηθεί το χρονικό διάστημα που επιβιώνει ο ιός SARS CoV-2 (ο ιός που προκαλεί τον COVID-19) σε συνηθισμένα είδη, όπως χαρτί, πλαστικό διαφόρων τύπων, πανί.

Το πρόγραμμα έχει οργανώσει και διεξαγάγει τέσσερα διαφορετικά πειράματα για την αντοχή του νέου κορονοϊού επάνω στις επιφάνειες βιβλίων και άλλων αντικειμένων. Σύμφωνα και με τα αποτελέσματα των τελευταίων πειραμάτων (test 4 – 3 Σεπτέμβρη 2020), υπάρχει διαφοροποίηση της φυσικής εξασθένισης του ιού: α) ανάλογα με το υλικό υπόστρωμα και β) ανάλογα με τη διάταξη τοποθέτησης των υλικών.

Το διάβασμα δεν θέλει μόνο διάβασμα! | Alfavita

Έτσι, ο ιός επιβιώνει ως και 1 ημέρα πάνω στα εξώφυλλα βιβλίων και στις θήκες CD/DVD από πολυπροπυλένιο, αν είναι τοποθετημένες χωριστά και περισσότερο από 6 ημέρες αν είναι τοποθετημένες σε στοίβα. Ωστόσο, επιβιώνει ως και 3 ημέρες πάνω σε μεμονωμένο πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα (διαξονικά προσανατολισμένη μεμβράνη πολυεστέρα) και περισσότερο από 6 ημέρες αν τα καλύμματα είναι τοποθετημένα σε στοίβα. Επίσης, επιβιώνει έως τρεις ημέρες στις απλές σελίδες ενός βιβλίου, 4 ημέρες σε βιβλία με γυαλιστερό (ιλουστρασιόν) χαρτί και 5 ημέρες σε περιοδικά.

Συνεπώς, καθίσταται αναγκαία η εφαρμογή καραντίνας στο υλικό που επαναχρησιμοποιείται στις βιβλιοθήκες, συνιστάται δε η τοποθέτησή του μετά από χρήση/δανεισμό μεμονωμένα. Αναφέρουμε ενδεικτικά τα συνηθέστερα είδη, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις έως τώρα αναφορές της έρευνας:

  • 3 ημέρες για βιβλία και DVD/CD

  • 4 ημέρες για βιβλία με γυαλιστερό (ιλουστρασιόν) χαρτί

  • 5 ημέρες για περιοδικά