Μοναδικό… Από τα παλαιότερα και σημαντικότερα αρχεία της Ελλάδας…

Εμπνεύσεις... τέχνης

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού παραχώρησε στο Μουσείο Μπενάκη για την έκθεση  «1821 Πριν και Μετά», επιλεγμένα τεκμήρια από τους θησαυρούς του Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει την ευθύνη του Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων. Πρόκειται για μοναδικά τεκμήρια που αφορούν στα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας μας, στην αρχαιολογική έρευνα, αλλά και στην ιστορία και τη διοικητική εξέλιξη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, και δίνουν τη δυνατότητα στο σύγχρονο ερευνητή να μελετήσει την ιστορία της αρχαιολογίας στην Ελλάδα, αλλά και να αντλήσει χρήσιμα στοιχεία για πολλούς άλλους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ιστορίας.

Το Ιστορικό Αρχείο Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων, ένα από τα παλαιότερα και σημαντικότερα αρχεία της Ελλάδας, περιλαμβάνει ένα σπάνιο πλούτο από διοικητικά έγγραφα, τηλεγραφήματα, φωτογραφίες, καταλόγους, σχέδια, χάρτες, καθώς επίσης προσωπικά αντικείμενα, σημειώματα και άλλα τεκμήρια που χρονολογούνται από το 1834 έως σήμερα.

Στη φωτογραφία είναι το τοπογραφικό διάγραμμα της αρχαίας Ολυμπίας κατά τη διάρκεια της ανασκαφής (1875-1876), στο οποίο σημειώνονται γεωφυσικά στοιχεία της περιοχής.

Σύνολο επισκέψεων 443 , Σήμερα 1