Πότε θα μπορούμε να θαυμάσουμε το εξαίρετο ταφικό μνημείο στην Αμφίπολη…

Πολιτισμός

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης των μνημείων του αρχαιολογικού χώρου στον Τύμβο Καστά. Η Αμφίπολη είναι ένας μείζων αρχαιολογικός χώρος με πολύ βαριά ιστορία. Μία περιοχή με πάρα πολύ σημαντικά μνημεία.

Εντός του 2022, με πιλοτική εφαρμογή, το ταφικό μνημείο θα υποδεχθεί συγκεκριμένες ομάδες κοινού, προκειμένου να εξεταστούν οι ιδιαιτερότητες του χώρου και να βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις για τη λειτουργία του. Για το κοινό η ώρα της επίσκεψης εκτιμάται ότι θα είναι περίπου περι τα τέλη του 2024…

Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί η ελάφρυνση και  αποφόρτιση του Τύμβου, για να εξασφαλιστεί το ίδιο το μνημείο αλλά και η ασφαλής πρόσβαση των επισκεπτών. Στους 2-3 επόμενους μήνες ολοκληρώνεται η αποκατάσταση της γεωμετρίας του Τύμβου. Εχουν εγκατασταθεί τα συρματοκιβώτια με την κίσσηρη και έχουν σκεπαστεί με χώμα.

Η Ξύλινη Γέφυρα

Παράλληλα θα χρηματοδοτηθεί η αντικατάσταση του στεγάστρου, καθώς και η συντήρηση και αποκατάσταση της Ξύλινης Γέφυρας από το Ταμείο Ανάκαμψης με το ποσό των 1.200.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα μοναδικό μνημείο, που χρονολογείται στον 5ο αι. π.Χ., ίσως και πρωϊμότερα, το οποίο χρήζει ειδικής προστασίας, προκειμένου να προστατευθεί, αλλά και να καταστεί επισκέψιμο.

Η  αρχαιολογική έρευνα έχει αποκαλύψει στην Αμφίπολη, πριν από μισό περίπου αιώνα, ένα μοναδικό μνημείο: Την ξύλινη γέφυρα στον Στρυμόνα, την οποία αναφέρει και ο Θουκυδίδης. Η Γέφυρα που συνέδεε τον ποταμό Στρυμόνα με την πόλη, συμπεριλαμβανόταν στα οχυρωματικά έργα της Αμφίπολης, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην οικονομική και εμπορική ανάπτυξη της. Τα μέτρα συντήρησης και προστασίας που εφαρμόστηκαν τότε, διέσωσαν μεν το μνημείο, έχουν όμως εξαντλήσει την διάρκεια ζωής τους.

Τον Απρίλιο, θα ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης εντός του ταφικού μνημείου. Παράλληλα, εξελίσσονται και οι εργασίες συντήρησης και συγκόλλησης των τμημάτων και των θραυσμάτων της μνημειώδους μακεδονικής θύρας, που σφράγιζε τον τέταρτο χώρο του μνημείου, καθώς και οι αντίστοιχες εργασίες συντήρησης των φτερών των Σφιγγών της εισόδου. Ακολουθούν η κατασκευή του μονίμου στεγάστρου στην είσοδο του μνημείου και η διδακτική αναστήλωση τμήματος του μαρμάρινου περιβόλου.

Σύνολο επισκέψεων 1,836 , Σήμερα 3