Κάτω από τη σκιά του, δίδασκε ο Ιπποκράτης την ιατρική. Σπόρoι από το δέντρο έχουν δοθεί σε όλο τον κόσμο…

Ο τόπος μας

Στην πόλη της Κω βρίσκεται ο πλάτανος του Ιπποκράτη, κάτω από τον οποίο, σύμφωνα με τον μύθο, δίδασκε στους μαθητές του την ιατρική. Επίσης θεωρείται ότι ο απόστολος Παύλος δίδαξε κάτω από το ίδιο δέντρο.

Το δέντρο αποτελεί από το 1985 διατηρητέο μνημείο της φύσης. Το σημερινό δέντρο έχει ηλικία περίπου 500 ετών και είναι πιθανόν να είναι απόγονος του αρχικού δέντρου το οποίο έστεκε εκεί την εποχή του Ιπποκράτη. Η διάμετρος του κορμού του είναι 10 μέτρα. Ο κορμός είναι κούφιος, καθώς το δέντρο έχει προσβληθεί πολλές φορές από έντομα και μύκητες, και ο περιφερικός δακτύλιος έχει πάχος μέχρι 15 εκατοστά. Μερικά από τα κλαδιά του στηρίζονται με μεταλλικές σκαλωσιές για να μη σπάσουν λόγω του βάρους τους και των δυνάμεων του αέρα.

Πεθαίνει ο πλάτανος του Ιπποκράτη

Σπόρoι και μοσχεύματα από το δέντρο έχουν δοθεί σε όλο τον κόσμο. Ένα μόσχευμα δωρήθηκε από το νησί της Κω και τον Έλληνα πρέσβυ Αλέξη Λιάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Εθνική Ιατρική Βιβλιοθήκη των ΗΠΑ και φυτεύτηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1961, στο χώρο που περιβάλλει την βιβλιοθήκη.

Το δέντρο αναπτύχθηκε, αλλά τη δεκαετία του 1980 μολύνθηκε από μύκητες και υγεία του χειροτέρευσε. Έγιναν προσπάθειες να αποκατασταθεί, ενώ παράλληλα έγινε προσπάθεια να κλωνοποιηθεί. Τελικά το δέντρο έπεσε το 2013 και αντικαταστάθηκε από έναν κλώνο του, ενώ ένας δεύτερος κλώνος θα φυτευτεί κοντά στο Κλινικό Ερευνητικό Κέντρο.

Πολλές ιατρικές σχολές, ιατρικές βιβλιοθήκες και ινστιτούτα έχουν, ή υποστηρίζουν ότι έχουν, δέντρα τα οποία προέρχονται από το αρχικό δέντρο στην Κω.

Επίσης, στις 24 Ιουνίου 1821 σφαγιάστηκαν από τους Οθωμανούς 98 Κώοι στον Πλάτανο για την συμμετοχή πλοίων της Κω σε επαναστατικές ενέργειες το 1821 με υδραίικα καράβια.

Σύνολο επισκέψεων 1,453 , Σήμερα 2