Μάρμαρο του Παρθενώνα επέστρεψε σπίτι του… φιλοξενούμενο

Πολιτισμός

Αποδόθηκε σήμερα στο Μουσείο της Ακρόπολης το θραύσμα από το Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” του Παλέρμο. Tο θραύσμα θα εκτεθεί στο Μουσείο της Ακρόπολης για διάστημα 8 ετών, ενώ υπάρχει η προοπτική να παραμείνει μόνιμα.

Πρόκειται για απόσπασμα λίθου της ανατολικής ζωφόρου του Παρθενώνα από πεντελικό μάρμαρο, όπου απεικονίζονται οι θεοί του Ολύμπου καθιστοί, παρακολουθώντας την παράδοση του πέπλου στην Αθηνά, την Πολιούχο θεά της Αθήνας. Απεικονίζει τα κάτω άκρα της Θεάς Αρτέμιδας, μεταξύ άλλων Θεάς του κυνηγιού, η οποία ατενίζει προς την πομπή των Παναθηναίων, που προσέρχεται προς τον μεγάλο ναό. Tο αριστερό κομμάτι του λίθου βρίσκεται στο Μουσείο Ακρόπολης, ενώ το δεξιό στο Βρετανικό Μουσείο.

Με ύψος 0,355μ., πλάτος 0,31μ. και πάχος 0,105μ., ανήκε στη συλλογή του Robert Fagan, Βρετανού Πρόξενου στη Σικελία και στη Μάλτα, η οποία αγοράστηκε από το Πανεπιστήμιο του Παλέρμου, μεταξύ 1818-1820. Περιήλθε στην κατοχή του Μουσείου Antonino Salinas το 1836. Από το 2008 έως το 2009, μέσω δανεισμού, επέστρεψε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της έκθεσης «Νόστοι» στο Μουσείο Ακρόπολη.

Σύνολο επισκέψεων 1,931 , Σήμερα 1