Η «αρχιτεκτονική» της θάλασσας… Αναπόσπαστο κομμάτι της κληρονομιάς μας

Πολιτισμός

Σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, είναι Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας. Τα καΐκια και η ναυπηγική τέχνη αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Η ξυλοναυπηγική είναι η «αρχιτεκτονική» της θάλασσας & το καρνάγιο αποτελεί έναν μοναδικό χώρο δημιουργίας και πολιτισμού. Πρόκειται για μία από τις πιο σύνθετες λαϊκές τέχνες που ενσωματώνει στοιχεία των εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών και ασκείται από ανθρώπους με ιδιαίτερες ικανότητες.

Το υπουργείο Πολιτισμού ενέταξε την ξυλοναυπηγική στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως «ζωντανή παραδοσιακή τέχνη, που ασκείται για αιώνες στον ελλαδικό χώρο». Μέσα στο 2022 ξεκίνησε και η διαδικασία για την εγγραφή της Ξυλοναυπηγικής Τέχνης στους Διεθνείς Καταλόγους της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας.Ήδη, στη Σάμο υλοποιείται το Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου (ΜΝΝΤΑ), ένα νέο θεματικό τεχνικό μουσείο. Είναι έργο του Δήμου Ανατολικής Σάμου που δημιουργήθηκε στο Ηραίο με χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων .

Το Μουσείο διασώζει και προστατεύει κινητά μνημεία, κειμήλια, υλικές και άυλες μαρτυρίες που προέρχονται από την κληρονομιά του Αιγαίου. Τα πέντε μεγαλύτερα καΐκια του Μουσείου είναι χαρακτηρισμένα κινητά μνημεία από το υπουργείο Πολιτισμού.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Το τσερνικοπέραμα «Μεταμόρφωση» έχει μήκος 11,10μ. και είναι αντίγραφο παλιότερου καϊκιού. Κατασκευάζεται από την αρχή και θα παραδοθεί εντός του 2022, προκειμένου να αποτελέσει πλωτό έκθεμα του Μουσείου.