Προτιμά Ελλάδα ο μικρότερος κορμοράνος, παγκοσμίως…

Μία εικόνα... μία αλήθεια

Η λαγγόνα είναι ο μικρότερος κορμοράνος στον κόσμο και η Ελλάδα φιλοξενεί τους μεγαλύτερους διαχειμάζοντες πληθυσμούς παγκοσμίως, σχεδόν δεκαπλάσιους από την Βουλγαρία που ακολουθεί. Κατά τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται συστηματικές προσπάθειες για την διατήρηση του είδους, δεδομένου ότι η, ανά τον κόσμο, κατανομή του είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Η λαγγόνα καταγράφηκε να αναπαράγεται στην Ελλάδα, ήδη από το 1967, στην Κερκίνη, την Ισμαρίδα και το Δέλτα του Έβρου, με 120 ζευγάρια. Αργότερα, στην δεκαετία του 1970, η Μικρή Πρέσπα, απετέλεσε τον σημαντικότερο υγροβιότοπο αναπαραγωγής του πτηνού. Επίσης αναπαράγεται στην λίμνη της Καστοριάς, την λίμνη Πετρών και το Πόρτο Λάγος. Η φωτογραφία αναδημοσιεύεται από το Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης.

Σύνολο επισκέψεων 868 , Σήμερα 3