Ένας παράδεισος… Έχουν παρατηρηθεί πάνω από 300 είδη πoυλιώv… Μοναδικό θέαμα…

Περιβάλλον

Πανοραμική λήψη από το ανατολικό ανάχωμα της λίμνης. Κορμοράνοι στις φωλιές τους στα δένδρα, σκουφοβουτηχτάρια σε γαμήλιες επιδείξεις και χτίσιμο φωλιών, πελεκάνοι, ερωδιοί, χουλιαρομύτες, μαυροπελαργοί, φοινικόπτερα…

Ο υγρότοπος είναι ένας παράδεισος για τα πουλιά. Ο επισκέπτης μπορεί εύκολα να παρατηρήσει μεγάλους αριθμούς πουλιών, πολλά από τα οποία είναι σπάνια και να εντυπωσιαστεί από την ποικιλία των ειδών που συναντά στην περιοχή.

Έχoυv παρατηρηθεί τoυλάχιστov 300 είδη πoυλιώv στηv λίμvη και στα βoυvά πoυ τηv περιβάλλoυv, από τα oπoία 50 περιλαμβάvovται στov Κόκκιvo Κατάλoγo τωv Πoυλιώv της Ελλάδας.

Δείτε ένα καταπληκτικό βίντεο από το Εθνικό Πάρκο λίμνης Κερκίνης.

Επισκέψεις άρθρου182
Είδαν σήμερα 1
Σύνολο στη Σελίδα 366702