Η επιστροφή του γύπα…

Μία εικόνα... μία αλήθεια

Το νεαρό Όρνιο, προστατευόμενο και κρισίμως απειλούμενο είδος γύπα, θα επιστρέψει σύντομα στον τόπο του στη Νάξο, που φιλοξενεί έναν από τους ελάχιστους εναπομείναντες πλέον πληθυσμούς του είδους στην Ελλάδα.

Φωτογραφία της Αλκυόνης Wildlife, Hospital, αναδημοσιεύεται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.