Εντυπωσιακό και ασύνηθες φαινόμενο κάλυψε τον ουρανό της Αττικής…

Μία εικόνα... μία αλήθεια

Μια εντυπωσιακή ηλιακή άλως, παρατηρήθηκε νωρίτερα στον ουρανό της Αθήνας, τουλάχιστον! Είναι ένα φαινόμενο ασύνηθες, αλλά όχι σπάνιο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Στη Μετεωρολογία, «Άλως» ονομάζεται το οπτικό φαινόμενο που προκαλείται από τη διάθλαση και ανάκλαση του ηλιακού ή σεληνιακού φωτός πάνω στους παγοκρυστάλλους των νεφών. Συνεπώς απαντώνται δύο είδη άλω, οι ηλιακές και οι σεληνιακές. Επειδή βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη παγοκρυστάλλων, τα νέφη που μπορούν να προκαλέσουν το φαινόμενο αυτό βρίσκονται σε ύψος πάνω από 6.000μ.

Το μέρος του Ουρανού που περικλείει η άλως είναι πάντα ασθενέστερα φωτιζόμενο σε σχέση με την υπόλοιπη έκταση. Ανάλογα όμως της θέσης του Ήλιου ή της Σελήνης, το φαινόμενο της άλω μπορεί να συνοδεύεται και με άλλα συναφή φαινόμενα όπως στήλες, φωτεινός σταυρός, περιζενιθιακό τόξο κ.ά. Στη μετεωρολογία η «άλως η ηλιακή» συμβολίζεται με κύκλο στον οποίο φέρεται κάθετος και οριζόντια διάμετρος ως σταυρός, ενώ η «σεληνιακή άλως» με άνω ημικύκλιο με οριζόντια διάμετρο και κάθετη ακτίνα (δηλαδή το μισό του συμβόλου της ηλιακής). Η φωτογραφία αναδημοσιεύεται από τα Κέντρα Επισκεπτών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύνολο επισκέψεων 448 , Σήμερα 1