Στην πρώτη γραμμή για να σώσουν ζωές, από το 1898…

Η Ελλάδα παλιά...

Όταν αποκαλύφθηκε ο θεμέλιος λίθος του Σταθμού Πρώτων Βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, έγραφε την ημερομηνία 15 Απριλίου 1898!

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ο μεγαλύτερος ανθρωπιστικός οργανισμός στην Ελλάδα με σύνθετο έργο που βασίζεται στην εθελοντική δράση και την άμεση ανταπόκριση των πολιτών. Κινητοποιείται στοχεύοντας πάντα στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου σε περιόδους πολέμου και ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους, ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες και άτομα από κάθε ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός επιδίωξε και πέτυχε την αγορά ενός οικοπέδου 1.270 πήχεων επί των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Καποδιστρίου, έναντι του ποσού των 3.543 δραχμών ανά πήχη.

Βάσει των σχεδίων του αρχιτέκτονα Γ. Διαμαντόπουλου το νέο κτίριο του Σταθμού Πρώτων Βοηθειών θεμελιώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 1938, ενώ τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 16 Αυγούστου 1939.

Για τον νέο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών δαπανήθηκαν 15.732.670 δραχμές για την αγορά του οικοπέδου, 4.634.488 δραχμές για την ανέγερση της οικοδομής, 9.398.182 δραχμές για τα καταφύγια, το γκαράζ κ.λπ και 1.700.000 δραχμές για τον εξοπλισμό και την επίπλωση.

Σύνολο επισκέψεων 12,307 , Σήμερα 3