Οι περιοχές που κινδυνεύουν με ερημοποίηση. Γνωρίζετε ότι…

Και όμως συμβαίνει...

Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς πάνω από το 30 % του ελλαδικού χώρου κινδυνεύει με ερημοποίηση μέσα στην επόμενη 20ετία…

Ερημοποίηση δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη συνθήκες αφρικανικής έρημου. Ερημοποίηση σημαίνει υποβάθμιση των εδαφών σε τέτοιο βαθμό, ώστε να χάνουν τη γονιμότητά τους και να «πεθαίνουν». Το έδαφος γίνεται πολύ φτωχό και δεν μπορεί να στηρίξει καλλιέργειες και βλάστηση.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η διαδικασία αυτή οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, αλλά και σε λάθος ανθρώπινες παρεμβάσεις. Ο κίνδυνος ερημοποίησης μεγαλώνει σε περιοχές της χώρας όπου μειώνονται οι βροχοπτώσεις και όπου εναλλάσσονται ακραία φαινόμενα, όπως πλημμύρες και ξηρασία, ενώ ρόλο στην Ελλάδα παίζουν και οι πολλοί μικροσεισμοί, καθώς και το πολύπλοκο ανάγλυφο, όπως επισημαίνουν.

Οι έρευνες καταγράφουν ως πιο ευάλωτες στον κίνδυνο της απερήμωσης την Ανατολική Πελοπόννησο και την Ανατολική Στερεά, τμήματα της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Θράκης, νησιά του Αιγαίου και περιοχές της Κρήτης.

Σημειώνουν οι επιστήμονες πως έχουμε λιγότερο βρόχινο νερό, αλλά περισσότερες ραγδαίες βροχές, που παρασύρουν και χώμα. Όμως, εκτός από τις κλιματικές αλλαγές, στην ερημοποίηση συμβάλλει η υπερβόσκηση, η καταστροφή των δασών από πυρκαγιές, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Σύνολο επισκέψεων 1,142 , Σήμερα 4