Οι θάλασσες δεν είναι ο μεγάλος σκουπιδοτενεκές…

Μία εικόνα... μία αλήθεια

Η περιβαλλοντική οργάνωση, iSea, ολοκλήρωσε 50 υποβρύχιους καθαρισμούς σε όλη την Ελλάδα απομακρύνοντας 22 τόνους απορριμμάτων από τον βυθό!!! Ανάμεσα στα απορρίμματα που απομακρύνθηκαν μεγάλος ήταν ο αριθμός των απορριμμάτων που δημιουργούνται σε τεράστιες ποσότητες λόγω της πανδημίας COVID-19, δηλαδή μάσκες και γάντια μιας χρήσης.

Σύμφωνα με τους περιβαλλοντολόγους, οι πλαστικές μάσκες και γάντια μιας χρήσης θα επιζήσουν στη θάλασσα για περίπου 450 χρόνια!

Σύνολο επισκέψεων 1,158 , Σήμερα 1