Εδώ, σε μία ώρα, μπορεί να δείτε 60 διαφορετικά είδη σπάνιων πουλιών…

Μία εικόνα... μία αλήθεια

Ο υγρότοπος του Ωρωπού αποτελεί μια σχεδόν επίπεδη παράκτια έκταση. Περιλαμβάνει μια ρηχή λιμνοθάλασσα που χωρίζεται από τη θάλασσα με μια στενή και χαμηλή λουρονησίδα.

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 180 διαφορετικά είδη πουλιών, 54 εκ των οποίων είναι προστατευόμενα. Ο υγρότοπος ξεχωρίζει καθώς είναι η σημαντικότερη περιοχή στην Αττική και στον νότιο Ευβοϊκό κόλπο γενικότερα για τη διατήρηση του Θαλασσοσφυριχτή.

Το χειμώνα η περιοχή φιλοξενεί σημαντικότατους, σε πανελλαδικό επίπεδο, αριθμούς Μελανοκέφαλων Γλάρων, (έως 3.500 πουλιά).

H μικρή έκταση του υγροτόπου αναγκάζει τα πουλιά να βρίσκονται σε «ακτίνα παρατήρησης» για τους ανθρώπους. Έτσι, ένας παρατηρητής μέσα σε 1-2 ώρες είναι δυνατό να δει 50-60 διαφορετικά είδη πουλιών σε ένα τυπικό χειμωνιάτικο ή ανοιξιάτικο πρωινό.

Σύνολο επισκέψεων 1,350 , Σήμερα 3