Άρχισαν οι ερωτοτροπίες… Έφτασε η ώρα να δημιουργήσουν ζωή…

Μία εικόνα... μία αλήθεια

Καθώς η άνοιξη πλησιάζει, επιστήμονες παρατηρούν στη θάλασσα τις πρώτες συγκεντρώσεις από μεγάλα κοπάδια ψαριών, για σκοπούς αναπαραγωγής. Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει τους επόμενους μήνες για πολλά διαφορετικά είδη και εάν μείνει αδιατάραχτη, τρισεκατομμύρια γόνου ψαριών θα απελευθερωθούν και θα έχουν μία ευκαιρία επιβίωσης στις θάλασσες μας.

Έχει διαπιστωθεί πως υπάρχουν πολλά διαφορετικά πρότυπα συμπεριφοράς κατά την εποχή της αναπαραγωγής. Συνήθως τα αρσενικά, αλλά και τα θηλυκά κάνουν επιδείξεις ετοιμότητας ζευγαρώματος, όπως «χοροί», ειδικές στάσεις που επιδεικνύουν τους χρωματισμούς τους, έντονη κολύμβηση με το σώμα αναποδογυρισμένο, σκουντήματα μεταξύ τους, παραγωγή κάποιων ήχων όπως οι σηκιοί κ.ά. Όλες αυτές οι συμπεριφορές καλούνται ερωτοτροπία και σκοπό έχουν την προσέλκυση συντρόφου.

Μετά την ερωτοτροπία ακολουθεί το ζευγάρωμα, δηλαδή η απελευθέρωση γαμετών του αρσενικού και του θηλυκού, η οποία γίνεται με ποικίλους τρόπους. Η ωοτοκία είναι η πιο κοινή μεταξύ των οστεϊχθύων, δηλαδή η απόθεση των μη γονιμοποιημένων ωαρίων στο βυθό ή στην ανοιχτή θάλασσα. Αμέσως μετά το/τα αρσενικό/ά ραντίζουν με σπέρμα τα ωάρια για να τα γονιμοποιήσουν. Κάποια ψάρια μένουν και προσέχουν τα αυγά τους μέχρι να εκκολαφτούν, αλλά αυτές οι περιπτώσεις αποτελούν την εξαίρεση. Φωτογραφία Τ. Τσιμπίδης από Αρχιπέλαγος.

Σύνολο επισκέψεων 1,276 , Σήμερα 3