Οι Έλληνες εφοπλιστές ΔΕΝ προτιμούν την ελληνική σημαία να κυματίζει στα πλοία τους. Ποιες χώρες επιλέγουν

Κοινωνία

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου (Comittee), ο ελληνόκτητος στόλος, το τελευταίο δωδεκάμηνο, ανήλθε στα 4.038 πλοία, διαφόρων κατηγοριών. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο ο στόλος αυξήθηκε κατά 70 πλοία.

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν και 134 πλοία διαφόρων κατηγοριών υπό ναυπήγηση. Από αυτά τα 70 είναι δεξαμενόπλοια, τα 6 πλοία μεταφοράς χημικών, 28 πλοία μεταφοράς αερίων, τα 22 πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, έξι πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δύο πλοία άλλων φορτίων.

Ο στόλος που είναι εγγεγραμμένος στην ελληνική σημαία έχει μειωθεί ως προς τον αριθμό των πλοίων, και σήμερα ανέρχεται στα 584 πλοία, από 636 πλοία, που ήταν πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική σημαία έχασε 52 πλοία.

Ο ελληνόκτητος στόλος είναι νηολογημένος σε 29 νηολόγια και σύμφωνα με τα νέα στοιχεία το νηολόγιο (σημαία) του Παναμά κέρδισε 44 πλοία, η σημαία Λιβερίας κέρδισε 65 πλοία, η σημαία των Marshall Islands κέρδισε 27 πλοία.

Συνολικά την πρώτη θέση στον ελληνόκτητο στόλο κατέχει η σημαία της Λιβερίας με 931 πλοία και ακολουθεί η σημαία των Marshall Island με 877 πλοία. Το μερίδιο της σημαίας της Λιβερίας είναι το 24,9% του ελληνόκτητου στόλου και των Marshall Island το 20,3% του ελληνόκτητου στόλου.

Επισημαίνεται ότι ο υπό ελληνική σημαία στόλος με 584 πλοία βρίσκεται στην τρίτη θέση και αντιπροσωπεύει το 17% του συνόλου του υπό ελληνική πλοιοκτησία στόλου. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η σημαία του Παναμά με 419 πλοία και στην πέμπτη θέση βρίσκεται η σημαία των νήσων Bahamas με 204 πλοία.

Σύνολο επισκέψεων 1,761 , Σήμερα 3