Προσέξτε τι αγοράζετε από το διαδίκτυο… Ανιχνεύτηκαν ουσίες ύποπτες για καρκινογένεση…

Κοινωνία

Το 75% των πωλούμενων στο Διαδίκτυο προϊόντων διάφορων ειδών, που έλεγξε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών, αποδείχθηκε πως παραβιάζει την την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις χημικές ουσίες…

Ο Οργανισμός πέρασε από «μικροσκόπιο» σχεδόν 6.000 προϊόντα, που πωλούνται διαδικτυακά, από υφάσματα και δερμάτινα ρούχα, μέχρι παιχνίδια και κοσμήματα. Οι έλεγχοι εστίασαν στην ύπαρξη ουσιών, που τέθηκαν υπό περιορισμό, με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σχεδόν οκτώ στα δέκα (ποσοστό 78%) των προϊόντων, που ελέγχθηκαν, αποδείχτηκε πως δεν συμμορφώνονται με την νομοθεσία.

Ανιχνεύτηκαν πάνω από 1.800 ουσίες, που μπορεί να προκαλούν καρκινογένεση, μεταλλάξεις, ή προβλήματα αναπαραγωγικά (CMR), όπως μόλυβδος σε εργαλεία συγκόλλησης, ή βορικό οξύ. Τα προϊόντα, που περιέχουν χημικές ουσίες CMR υπό περιορισμό, πρέπει να πωλούνται μόνο σε επαγγελματίες. Όμως, 99% των προϊόντων, που ελέγχθηκαν και περιείχαν CMR, ήταν διαθέσιμα σε καταναλωτές, μέσω Διαδικτύου. Επίσης, ανιχνεύτηκαν φθαλικές ενώσεις σε παιχνίδια και κάδμιο σε κοσμήματα.

Στο 75% των ελέγχων, η πληροφόρηση έλειπε ή, όταν υπήρχε, δεν ήταν ξεκάθαρη ή ορατή.

Σχετικά με τον κανονισμό για τα βιοκτόνα (σ.σ. εντομοκτόνα ή κάποια απολυμαντικά), το 77% των προϊόντων που ελέγχθηκαν δεν πληρούσαν τουλάχιστον μία απαίτηση του κανονισμού αυτού. Το 79% των προϊόντων που δεν συμμορφώνονταν ήταν απωθητικά. Επίσης, τα περισσότερα από τα προϊόντα που δεν συμμορφώνονταν, ήταν διαθέσιμα στο ευρύ κοινό. Το 17% των προϊόντων που ελέγχθηκαν, παραβίαζαν τον κανονισμό γιατί έκαναν παραπλανητικούς ισχυρισμούς, στις διαφημίσεις τους. π.χ. «Βιοκτόνο χαμηλού κινδύνου», «μη τοξικό», «ακίνδυνο», «φυσικό», «φιλικό στο περιβάλλον», «φιλικό στα ζώα».

Μετά τους ελέγχους, οι εθνικές αρχές επιβολής της νομοθεσίας, ξεκίνησαν πάνω από 5.000 διορθωτικές δράσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, στάλθηκαν γραπτές οδηγίες, ώστε οι εταιρίες να αποσύρουν τα προϊόντα από τις ιστοσελίδες τους ή να διορθώσουν τις διαφημίσεις τους. Το ποσοστό μη συμμόρφωσης για τις πλατφόρμες ήταν υψηλότερο από αυτό για τα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Σύνολο επισκέψεων 2,080 , Σήμερα 1