Ο ήχος που βγάζει μοιάζει με την ανθρώπινη ανδρική φωνή…

Μία εικόνα... μία αλήθεια

Καπακλής (Mareca strepera), Έφτασε ο χειμερινός επισκέπτης των υγρότοπων. Και το όνομά του Καπακλής… Η ελληνική λαϊκή ονομασία καπακλής έχει τουρκική προέλευση: kapak = κάλυμμα, καπάκι, kapakli = καλυμμένος, σκεπασμένος. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι ο ήχος της φωνής του μοιάζει πολύ με την ανθρώπινη ανδρική φωνή.

Στην Ελλάδα, ο καπακλής απαντά σε λιμνοθάλασσες, λίμνες, έλη και τενάγη, σπανιότερα σε ακτές. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, σχηματίζει μικρά σμήνη στα ρηχά νερά μεγάλων υγροτόπων, γλυκά και υφάλμυρα. Οι πρώτες καταγραφές φωλιάσματος του καπακλή στην χώρα, καταγράφονται από το 1961.

Το είδος απειλείται από την ρύπανση  και την όχληση από την χρήση των υγροτόπων γλυκού νερού, για ψυχαγωγικούς λόγους. Επίσης, υπάρχει αυξημένη θνησιμότητα, ως αποτέλεσμα κατάποσης μολύβδινων σκαγιών από τα κυνηγετικά όπλα  και την θήρευση της φωλιάς από νυφίτσες. Το είδος είναι ευαίσθητo στην γρίπη των πτηνών έτσι, ώστε μπορεί να απειλείται από μελλοντικές επιδημίες της νόσου. Φωτογραφία Κώστας Παπαδόπουλος και αναδημοσίευεται από το Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης.