Δανείζουμε τρία αρχαία έργα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εικόνες

Πολιτισμός

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο προχωρά στον μακροχρόνιο δανεισμό, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, τριών αρχαίων έργων.

Στην έδρα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο θα εκτεθούν ένα χάλκινο ενεπίγραφο δικαστικό πινάκιο για την ανάδειξη κληρωτού δικαστή, μία χάλκινη καταδικαστική ψήφος από τη Δυτική Κλιτύ της Ακρόπολης Αθηνών και τέλος, μία μαρμάρινη ψηφισματική στήλη με ναόσχημη επίστεψη από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Θα εκτεθούν για διάστημα πέντε (5) ετών με δυνατότητα ανανέωσης.

Χάλκινο δικαστικό πινάκιο για την ανάδειξη δικαστή με κλήρωση. Από την Αθήνα. 400-350 π.Χ.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρεί μια πλούσια συλλογή έργων τέχνης αντιπροσωπευτικών της πολιτιστικής κληρονομιάς των κρατών μελών, τα οποία προέρχονται στην συντριπτική πλειοψηφία τους από δάνεια, διαρκή ή προσωρινά, εκ μέρους των κυβερνήσεων των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Χάλκινη δικαστική ψήφος. Από τη Δυτική Κλιτύ Ακρόπολης Αθηνών. 4ος αι. π.Χ.
Διάτρητος ο κεντρικός άξονας, δηλωτικός καταδικαστικής ψήφου σε κάποιο από τα δικαστήρια της Αθήνας

Τα έργα αυτά εκτίθενται σε διάφορα σημεία του κτηριακού συγκροτήματος του θεσμικού οργάνου στο Λουξεμβούργο και είναι προσβάσιμα στο προσωπικό και στους πολυάριθμους επισκέπτες του, υπό αυστηρούς κανόνες ασφάλειας και τηρουμένων των όρων των δανειακών συμβάσεων που συνάπτονται προς τούτο μεταξύ του Δικαστηρίου και των αρμόδιων εθνικών φορέων.

Η πρώτη εικόνα είναι μία ψηφισματική στήλη με ναόσχημη επίστεψη. Από το Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας. 325-300 π.Χ. Οι φωτογραφίες είναι από το αρχείο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.