Πρόκληση… Δεν βρίσκουν πελάτες να τα πουλήσουν και πετούν τα νεκρά ψάρια στη θάλασσα. Αποκαλυπτικό βίντεο

Περιβάλλον

Στο βίντεο που κοινοποίησε το καταδυτικό Gorgonia Diving, βλέπουμε νεκρούς καρχαρίες, βάτους και άλλα ψάρια που έχουν απορριφθεί από αλιευτικά σκάφη. Μετά από ξεψάρισμα μεγάλου καϊκιού που έμεινε για λίγο στο λιμάνι, δυστυχώς πολλά ψάρια θεωρούνται παράπλευρες απώλειες.

Η απόρριψή τους στη θάλασσα από τους αλιείς πιθανόν να έχει συμβεί λόγω της μειωμένης ζήτησης και κατανάλωσης θαλασσινών εξαιτίας της πανδημίας και της καραντίνας με αποτέλεσμα λιγότερο εμπορικά είδη πλέον να απορρίπτονται.

Παρότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει στοχευμένη αλιεία καρχαριών συχνά τα είδη αυτά συλλαμβάνονται τυχαία. Η έγκαιρη και σωστή απελευθέρωσή τους είναι σημαντική καθώς αυξάνει την πιθανότητα επιβίωσης τους και βοηθάει στην πιθανή ανάκαμψη των πληθυσμών τους. Στη Μεσόγειο περίπου το 50% των καρχαριών και των βάτων απειλείται με εξαφάνιση με την τυχαία αλίευση να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα περισσότερα είδη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Συμμαχία για Συμβίωση ΙΙ θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια σε 10 σημαντικά αλιευτικά λιμάνια της χώρας, για την εκπαίδευση των αλιέων στη νομοθεσία και σε ορθές πρακτικές χειρισμού και απελευθέρωσης θαλάσσιων χελωνών, καρχαριών και σαλαχιών. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την iSea σε συνεργασία με το MEDASSET-Mediterranean Association to Save the Sea Turtles και το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών με τη χρηματοδότηση του μέτρου «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες», στον άξονα «Καινοτόμες Δράσεις» του χρηματοδοτικού προγράμματος : «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες περιβαλλοντικές δράσεις 2020».

Δείτε το βίντεο από Gorgonia Diving