Εμπνεύσεις τέχνης για τη γυναίκα… Εμβληματικοί πίνακες

Εμπνεύσεις... τέχνης

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σήμερα σας παρουσιάζουμε μερικές μόνο από τις πολλές σπουδαίες γυναίκες που μπορείτε να συναντήσετε στους πίνακες της Εθνικής Πινακοθήκης.