“Η ώρα ήλθεν, ω άνδρες Έλληνες!”…

Η Ελλάδα παλιά...

Είναι το 1ο φύλλο της εφημερίδας «Σάλπιγξ Ελληνική», που κυκλοφόρησε την 1η Αυγούστου του 1821. Σε αυτό το φύλλο δημοσιεύεται η επαναστατική προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος» (Ιάσιο, 24 Φεβρουαρίου 1824).

«Η ώρα ήλθεν, ω άνδρες Έλληνες![..] Εις τα όπλα λοιπόν, φίλοι, η πατρίς μας προσκαλεί!», αναφωνεί ο Υψηλάντης προς στους σκλαβωμένους Έλληνες.

Φύλλο 1, 1η Αυγούστου 1821, Εκδότης – συντάκτης: Θεόκλητος Φαρμακίδης, τυπογράφος: Κωνσταντίνος Τόμπρας. Αναδημοσιεύεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής.