Θυμήθηκαν ξαφνικά τη γιαγιά που “έφαγε” τη ζωή της πάνω από τον αργαλιό…

Πολιτισμός

Η χειροτεχνία, οι μοναδικές τέχνες και τεχνικές των Ελλήνων τεχνιτών-καλλιτεχνών, αποτελούν σημαντικό μέρος και συνέχεια της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Σχετίζονται με τον λαϊκό πολιτισμό ως ζωντανό οργανισμό και εντάσσονται στις προστατευόμενες μορφές τέχνης, σύμφωνα με τη Σύμβαση της UNESCO για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Όμως, τα τελευταία χρόνια, η ελληνική χειροτεχνία είχε απαξιωθεί και οι Ελληνες χειροτέχνες αδυνατούσαν να διατηρήσουν βιώσιμες επιχειρήσεις χωρίς τα απαραίτητα εργαλεία.

Έτσι αποφασίστηκε η αναβίωση της ελληνικής χειροτεχνίας και συγκεκριμένα των κλάδων της υφαντικής, της ξυλοτεχνίας, της αγγειοπλαστικής. Όπως και η στήριξη των τεχνιτών-καλλιτεχνών της χώρας με στόχο  τη δημιουργία στρατηγικού προγράμματος ανασύστασης, ανάπτυξης και επαναπροσδιορισμού της ελληνικής χειροτεχνίας, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ήδη έχει ανακοινωθεί ότι οι καλλιτέχνες και χειροτέχνες, που θα επανεκκινήσουν τις δραστηριότητες τους επόμενους 12 μήνες, δεν θα έχουν την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για την περίοδο 2022-2024.

Ελληνική χειροτεχνία

Σύνολο επισκέψεων 1,320 , Σήμερα 2