Και όμως, σήμερα έχουμε περισσότερα χιόνια και από το 2005… Δείτε το χάρτη

Περιβάλλον

Σύμφωνα με τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα για τη χιονοκάλυψη στη χώρα μας, περίπου το 14% της χερσαίας έκτασης της Ελλάδας καλύπτονται με χιόνι. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το ποσοστό χιονοκάλυψης ξεπέρασε τον μέσο όρο της περιόδου 2004-2022 για το δεύτερο 10ήμερο του Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για την 3η πιο εκτεταμένη χιονοκάλυψη για αυτή την περίοδο του έτους, από το 2005.

Το παρακάτω γράφημα δείχνει αριστερά την κατανομή της χιονοκάλυψης με λευκό χρώμα και δεξιά παρουσιάζεται η χρονοσειρά των δορυφορικών καταγραφών τον φετινό χειμώνα (κόκκινη διακεκομμένη γραμμή) και οι αντίστοιχες μέσες ημερήσιες τιμές (λευκή γραμμή) που υπολογίστηκαν από τα δεδομένα της περιόδου 2004-2022.