Τραγικό… Μόνο ένα στα 1.000 επιβιώνει

Μία εικόνα... μία αλήθεια

Μόλις τα χελωνάκια μπουν στο νερό, θα κολυμπήσουν αρκετά χιλιόμετρα μακριά από την ακτή. Συχνά πιάνονται σε ρεύματα και φύκια που μπορεί να τα μεταφέρουν για χρόνια πριν επιστρέψουν κοντά σε κάποια ακτή. Υπάρχουν πολλά εμπόδια για τους νεοσσούς στον ωκεανό.

Τα ψάρια και τα πουλιά είναι θηρευτές των νεοσσών ενώ η κατάποση πλαστικού είναι ακόμα μια ανθρωπογενή απειλή που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με την Εταιρεία Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας, ΑΡΧΕΛΩΝ, τα εμπόδια είναι τόσα πολλά για τα χελωνάκια που μόνο ένα στα 1.000 επιβιώνει μέχρι την ενηλικίωση.

Loading