Ημέρα ορόσημο… Αυτό ήταν το πρώτο χαρτονόμισμα, αξίας…

Η Ελλάδα παλιά... Σαν Σήμερα

Σαν σήμερα, στις 30 Απριλίου του 1841, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, έκανε ένα βήμα που θα ενίσχυε σημαντικά την οικονομική της κυριαρχία: την έκδοση του πρώτου της χαρτονομίσματος, με ονομαστική αξία πεντακοσίων δραχμών.

Αυτό το γεγονός σηματοδότησε την αρχή μιας νέας εποχής στις οικονομικές συναλλαγές στην Ελλάδα, καθώς η χώρα αποκτούσε ένα εθνικό νόμισμα που θα ενισχύσει την ανεξαρτησία και την οικονομική της ανάπτυξη. Η έκδοση αυτού του χαρτονομίσματος ήταν επίσης ένδειξη της προόδου που είχε κάνει η χώρα μετά την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό και την αναγνώριση της ως ανεξάρτητου κράτους.

Με την έκδοση του νομίσματος, η Εθνική Τράπεζα έθεσε τις βάσεις για την εδραίωση της οικονομικής σταθερότητας και την προώθηση της ευημερίας στην ελληνική κοινωνία.